YCJ PROJEKT

Dette er vores verden nu: nye værktøjer, nye udfordringer

At leve i informationssamfundet betyder, at være omringet af aviser, internet, TV, fotos, forskellige meninger i forskellige medier osv. For at tage aktiv del i det sociale samfund, er det vigtigt at administrere og forstå denne enorme mængde information. Unge mennesker generelt, og dem der har indlæringsvanskeligheder, har specielt brug for at blive undervist i, hvordan man analysere, evaluere og bruger disse medier til at skabe budskaber om emner, der påvirker deres liv. YOUNG CITIZEN JOURNALISM (YCJ) er skabt på baggrund af dette behov for at styrke unge mennesker til at sikre, at deres stemme bliver hørt

Målsætninger for YCJ

• At give dårligt stillede unge, samt ungdomsledere nye mediefærdigheder og evner til at udtrykke sig og udvikle sig personligt;
• At uddanne unge med indlæringsvanskeligheder i kommunikation og konstruktiv dialog ved at beyntte ITC og innovative metoder så som “citizen journalism”;
• At skabe et miljø for debat og udveksling gennem Europæiske online platforme og offentlige virkemidler;
• At give synlighed til dårligt stillede unge og de emner de vælger at tage op.